Lees verder >

Ventilatiedoorvoeren en pannen

Bij voorkeur gaat de buitenluchttoevoer vanuit de gevel. Als de buitenlucht onder de pannen vandaan wordt gehaald, moet dit vanuit de beschaduwde zijde van de woning worden gedaan. Er mag dan geen condenswater in het dakbeschot ontstaan en er mag geen water in lopen. Daarnaast is het belangrijk om het buitenluchttoevoerkanaal zo uit te voeren dat er geen oppervlaktecondensatie kan ontstaan. Ook het afvoerkanaal moet zodanig door het dakbeschot worden gevoerd dat hier geen condenswater ontstaat. Daarnaast mag er bij het plaatsen van het afvoerkanaal geen oppervlaktecondensatie ontstaan. Het is belangrijk om altijd gebruik te maken van een geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer. De plaats van de afvoer van de mechanische ventilatielucht en rioolontluchting zal zo gekozen moeten worden dat er ten opzichte van de toevoer geen hinder ontstaat. In de woning zelf komen de toevoerventielen op die plaatsen waar geen vervuiling en tocht mag voorkomen. Tot slot is het belangrijk dat er voldoende overstroomopeningen zijn aangebracht (zie NEN 1087, deurspleet 20 mm).

Bekijk het volledige overzicht met weerstandsgrafieken.

Lees verder >